Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Uppföljningsmöte i juni med anledning av tolkfrågan

Socialutskottet

19 april 2018
Diarienummer: 1766-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till Klimatriksdag 2018 utanför riksdagshuset den 6 maj 2018

Riksdagsförvaltningen

19 april 2018
Diarienummer: 1764-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till forum (7th Sweden-Ukraine Business forum) i Kiev den 14 juni 2018

Riksdagen

18 april 2018
Diarienummer: 1759-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som riksdagsdirektör

Riksdagsförvaltningen

18 april 2018
Diarienummer: 1758-2017/18

Lägg till Ta bort

De estetiska ämnenas minskade utrymme på gymnasiet

Utbildningsutskottet

18 april 2018
Diarienummer: 1757-2017/18

Lägg till Ta bort

Tackbrev för informationen om Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och verkställighet av EU: s harmoniseringslagstiftning för produkter

Riksdagen

18 april 2018
Diarienummer: 1756-2017/18

Lägg till Ta bort

Krav på att staten tar det övergripande ansvaret för tolktjänst i arbetslivet

Arbetsmarknadsutskottet

18 april 2018
Diarienummer: 1755-2017/18

Lägg till Ta bort

Förfrågan om skrivelse gällande politiken för global utveckling

Utrikesutskottet

18 april 2018
Diarienummer: 1754-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef på Enhetschef it-utveckling

Riksdagsförvaltningen

18 april 2018
Diarienummer: 1753-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som sektionschef på Sektionen textgranskning och översättning

Riksdagsförvaltningen

18 april 2018
Diarienummer: 1752-2017/18

Lägg till Ta bort