Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse om Kävlinge kommun

Konstitutionsutskottet

17 november 2017
Diarienummer: 585-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om aktuella frågor den 21 november 2017

Socialutskottet

17 november 2017
Diarienummer: 584-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdraget som ledamot i Europarådet

Riksdagen

17 november 2017
Diarienummer: 583-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef vid protokollskansliet

Riksdagsförvaltningen

16 november 2017
Diarienummer: 578-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2017:25 Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

Riksdagen

16 november 2017
Diarienummer: 577-2017/18

Lägg till Ta bort

Beredskapsöversikt

Riksdagsförvaltningen

16 november 2017
Diarienummer: 576-2017/18
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 18 kap. 8 § 3 p. Förebygga/beivra brott

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om bekämpning av bedrägeri och förfalskning den 16 november 2017

Justitieutskottet

16 november 2017
Diarienummer: 575-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om frysning och förverkande den 16 november 2017

Justitieutskottet

16 november 2017
Diarienummer: 574-2017/18

Lägg till Ta bort

Brev till talmannen från ordföranden för Inter-Parlamentary Union (IPU) den 18 oktober 2017

Riksdagen

16 november 2017
Diarienummer: 573-2017/18

Lägg till Ta bort

Jämställdheten i riksdagen

Riksdagen

16 november 2017
Diarienummer: 571-2017/18

Lägg till Ta bort