Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Inbjudan till Women Political Leaders Global forum (WPL) den 25-27 juni 2019 i Tokyo

Riksdagen

22 mars 2019
Diarienummer: 1948-2018/19

Lägg till Ta bort

Försvarsutskottets besök på arméövningen Northern Wind den 21 mars 2019

Försvarsutskottet

22 mars 2019
Diarienummer: 1947-2018/19

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Försvarsutskottet

21 mars 2019
Diarienummer: 1943-2018/19

Lägg till Ta bort

Överläggning om utkast till rådslutsatser för lönegapet och åtgärder för att förbättra balans mellan arbete och privatliv den 26 mars 2019

Arbetsmarknadsutskottet

21 mars 2019
Diarienummer: 1942-2018/19

Lägg till Ta bort

Besöksförfrågan från det västaustraliska regionala delstatsparlamentet

Riksdagen

21 mars 2019
Diarienummer: 1940-2018/19

Lägg till Ta bort

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamöt

Riksdagsförvaltningen

21 mars 2019
Diarienummer: 1939-2018/19

Lägg till Ta bort

Skrivelse om rätten till socialbidrag

Socialutskottet

20 mars 2019
Diarienummer: 1938-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till "International Forum of Parliament Visitor Centers" den 22 maj 2019 i Wien

Riksdagsförvaltningen

20 mars 2019
Diarienummer: 1937-2018/19

Lägg till Ta bort

Sammanställning av antalet ärenden som avgjorts vid regeringssammanträden år 2018

Konstitutionsutskottet

20 mars 2019
Diarienummer: 1936-2018/19

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

20 mars 2019
Diarienummer: 1934-2018/19

Lägg till Ta bort