Pressmeddelande

Talmannen besöker Västerbottens län

Publicerat: 5 mars 2019 klockan 09.00

Talman Andreas Norlén besöker Umeå, Västerbottens län, den 10-11 mars. Programmet under de två dagarna har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Magdalena Andersson.

- Riksdagen firar demokratins historiska genombrott men vi vill också uppmärksamma demokratins möjligheter och utmaningar i dag. Det är hela Sveriges demokrati vi firar och jag och de vice talmännen kommer att besöka alla län för att markera att demokratin angår alla och att riksdagen är hela Sveriges riksdag. Nu ser jag fram emot det första besöket som går till Västerbotten, säger talman Andreas Norlén.

Program

Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan.

Söndag den 10 mars

Vernissage av utställningen Fira demokratin!
Invigning och tal av talmannen, landshövding Magdalena Andersson och museichef Ulrica Grubbström.
Tid och plats: Västerbottens museum, klockan 13.00

Samtal: Fira hela Sveriges demokrati 100 år
Panelsamtal med talmannen, Lena Berggren, docent i historia och Anders Lidström, professor i statsvetenskap. Moderator är Ola Nordebo, politisk chefredaktör Västerbottens-Kuriren.
Tid och plats: Västerbottens museum, klockan 13.20

Besök på kulturhuset Väven
Talmannen träffar allmänhet och gör en guidad vandring på kulturhuset Väven tillsammans med Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå och Lars Sahlin, biträdande kulturchef Umeå.
Tid och plats: Kulturhuset Väven, klockan 15.00

Besök på Kvinnohistoriskt museum
Talmannen gör en guidad vandring på Kvinnohistoriskt museum tillsammans med museichef Maria Perstedt och Lars Sahlin, biträdande kulturchef Umeå.
Tid och plats: Kvinnohistoriskt museum, klockan 15.45

Måndag den 11 mars

Besök på Midgårdsskolan
Talmannen träffar elever samt håller en föreläsning om firandet av hela Sveriges demokrati 100 år samt om demokratins utmaningar i dag.
Tid och plats: Midgårdsskolan, klockan 10.00

100 år av svensk demokrati, samtal på Umeå universitet
Talmannen träffar studenter på universitetet och deltar i ett samtal med Johan Hellström, docent i statsvetenskap, om demokrati samt regeringsbildning. Moderator är Elvira Ahlring, ordförande i studentföreningen Nordpol.
Tid och plats: Umeå universitet, samhällsvetarhuset, klockan 13.00

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. De första fullt ut demokratiska riksdagsvalen ägde rum 1921 och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018-2022 firar riksdagen demokratins genombrott. Som ett led i firandet kommer talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden att resa runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Mer information om demokratijubileet finns på webbsidan.

För ytterligare information

Anna Moberg Lindqvist, evenemangsprojektledare, Enheten besök, utbildning och evenemang, 08-786 48 86, anna.moberg.lindqvist@riksdagen.se

Liza Carlefred, utställningsproducent, Sekretariatet för demokratijubileet, 08-786 55 93, liza.carlefred@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65, anna.strom@riksdagen.se