Pressmeddelande

2940 riksdagsmotioner inlämnade

Publicerat: 30 november 2018 klockan 18.38

Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 2940 fristående motioner under allmänna motionstiden. Det visar den första sammanräkningen efter att motionstiden löpte ut idag klockan 16.30. Siffran är preliminär.

Motioner är ett sätt för ledamöterna och partierna att föra fram sin politik. Under den allmänna motionstiden kan riksdagens ledamöter lämna in fristående motioner, förslag, om allt som riksdagen kan besluta om. Motioner kan även lämnas i anslutning till ett förslag från regeringen, så kallade följdmotioner.

Den allmänna motionstiden börjar när riksdagen öppnar på hösten och slutar 15 dagar efter det att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. I år startade motionstiden den 24 september och avslutades idag, den 30 november, klockan 16:30. Under perioden har riksdagens ledamöter lämnat in totalt 2940 fristående motioner (preliminär siffra). Det är färre jämfört med 2017, då 3 847 motioner lämnades in. Antalet motioner brukar vara som lägst hösten efter ett riksdagsval.

Alla motioner på riksdagen.se

Motionerna publiceras på riksdagens webbplats och nås via länken nedan. Det går att söka motioner utifrån ämne och sortera motionerna efter parti och ledamot som lämnat motionen.

Lista över motioner från allmänna motionstiden 2018

Nästa steg

När en motion kommit in till riksdagen lämnas den till det riksdagsutskott som ansvarar för området som motionen tar upp. Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta om motionen. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen. På riksdagen.se publiceras beslutsdatum för respektive motion så snart tidpunkten är bestämd.

Antal fristående motioner tidigare år

  • 2017: 3 847
  • 2016: 3 409
  • 2015: 3 196
  • 2014: 2 901

Mer information om allmänna motionstiden

Mer information om allmänna motionstiden nås via länken nedan. Där finns även partiers budgetmotioner samlade, alltså de motioner där partierna redovisar sina motförslag till övergångsregeringens budgetförslag.

Om allmänna motionstiden

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00