Pressmeddelande

Nästa steg i regeringsbildningen

Publicerat: 14 november 2018 klockan 12.02

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under torsdagen den 15 november.

Samtalen kommer att äga rum på talmannens tjänsterum i Västra riksdagshuset vid följande klockslag:

  • Kl. 8.45 Moderaterna
  • Kl. 9.15 Sverigedemokraterna
  • Kl. 9.45 Centerpartiet
  • Kl. 10.15 Socialdemokraterna
  • Kl. 10.45 Vänsterpartiet
  • Kl. 11.15 Kristdemokraterna
  • Kl. 11.45 Liberalerna
  • Kl. 12.15 Miljöpartiet

Talmannen brukar föra samtal med partierna i storleksordning. Ordningsföljden denna gång beror på hänsyn till kalenderfrågor, exempelvis regeringssammanträde.

Pressträffar

Riksdagens presscenter står till partiföreträdarnas förfogande för eventuella pressträffar i direkt anslutning till deras respektive samtal med talmannen.

Talmannen kommer senare att hålla en pressträff i riksdagens presscenter.

Preliminär tid: tidigast kl. 14.15.

Fototillfällen

Vid inledningen av talmannens möten med partiföreträdarna ordnas begränsade fototillfällen (TT och TV4).

Om budgetpropositionen

Eftersom förslaget till statsminister inte bifallits kommer debatten om övergångsregeringens budgetproposition att äga rum som planerat den 15 november.

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Talmannen lade i riksdagen den 12 november fram Ulf Kristersson (M) som förslag till statsminister. Prövningen av förslaget utföll med rösterna 195 mot 154.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Webb-tv

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00