Pressmeddelande

Riksdagens tredje vice talman besöker Södermanland

Publicerat: 9 november 2017 klockan 13.10

Riksdagens tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) besöker Södermanland måndagen den 13 november tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Liselott Hagberg.

– Riksdagen ska vara synlig i hela landet och vi vill få kunskap om framtidsfrågorna i respektive län. Det händer mycket spännande i Södermanland och till exempel ett framgångsrikt integrationsprojekt, arbetsmarknadsfrågor och innovativt företagande står på programmet, säger Esabelle Dingizian.

De riksdagsledamöter som kommer att delta är Erik Bengtzboe (M), Olle Felten (SD), Caroline Helmersson Olsson (S), Lotta Finstorp (M), Lotta Johnsson Fornarve (V), Fredrik Olovsson (S) och Marco Venegas (MP).

Media inbjuds att delta i de olika programpunkterna.

Program

9.15–10.30 Matsmart, Katrineholm
Företagsidén är att bekämpa matsvinnet och göra en bra affär för både konsumenter och företaget.

11.15–12.30 Flens Världsorkester
Ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt som är både en prisbelönad orkester och en inkörsport till Sverige.

13.45–14.10 Hedenlunda Slott
Information om turismen i Sörmland.

15.00–15.45 Nyköping växer
En stor del av nybyggnationen av bostäder sker i stadsdelen Arnö. Besök på Nokons byggarbetsplats och information om företaget och satsningarna i Nyköping och länet.

16.00–16.30 Trifilon AB, Nyköping
Företaget tillverkar plastmaterial med innovativ biofiberteknik.

16.45–17.15 Arbetsmarknad och arbetslöshet
Arbetsförmedlingen i Nyköping berättar om vad länets höga arbetslöshetssiffror kan bero på och arbetet för att vända trenden.

Dagen avslutas med en middag dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen har bjudits in. Tredje vice talmannen och landshövdingen står som värdar för middagen.

Bakgrund

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen. Talmansbesöken har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet till middagarna kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.

För mer information

Pernilla Eldblom, pressekreterare, mobil 072-746 65 53, e-post pernilla.eldblom@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, 072-746 65 53