Pressmeddelande

Parlamentarisk utredning om riksdagens arbete med EU-frågor

Publicerat: 9 juni 2016 klockan 11.00

Riksdagsstyrelsen beslutade den 8 juni att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska utreda riksdagens arbete med EU-frågor. Kommittén ska ledas av förste vice talman Tobias Billström (M).

Kommittén ska utreda riksdagens arbete med EU-frågor. Några frågor som ska ingå i utredningen rör hur riksdagen bör och kan förhålla sig till en utveckling inom EU med en förstärkt roll för de nationella parlamenten. Utredningen ska också se om funktionsfördelningen mellan riksdag och regering har förändrats.

- Det är cirka tio år sedan riksdagen genomförde en större parlamentarisk utredning för att se över arbetet med EU-frågor. Samarbetet i EU har förändrats under denna period. Bland annat har de senaste årens kriser ställt krav på snabba beslut på EU-nivå. Det är därför angeläget att utreda riksdagens EU-arbete för att säkerställa ändamålsenliga arbetsformer och verktyg, säger Tobias Billström.

Ytterligare elva ledamöter, som representerar samtliga riksdagspartier, kommer att utses. Kommittén ska inleda sitt arbete i september 2016 och utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2017.

Bakgrund

I april 2016 beslutade riksdagen på förslag av konstitutionsutskottet att rikta ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda riksdagens arbete med EU-frågor, inklusive hur riksdagen bör och kan förhålla sig till en utveckling inom EU med en förstärkt roll för de nationella parlamenten. Riksdagsstyrelsen gav riksdagsdirektören i uppdrag att ta fram direktiv för en sådan kommitté. Förslagen till direktiv har beretts med partiernas gruppledare.

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU16

För mer information

Abigail Choate, chef för sekretariatet EU-samordning, 08-786 45 03, abigail.choate@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65