Pressmeddelande

KU föreslår Margareta Åberg som ny riksrevisor

Publicerat: 25 mars 2014 klockan 14.46

Ett enigt konstitutionsutskott (KU) beslutade vid tisdagens sammanträde att föreslå att riksdagen väljer presidenten i kammarrätten i Göteborg Margareta Åberg till ny riksrevisor.

KU:s uppgift är att presentera ett förslag till ny riksrevisor. Beslutet fattas av riksdagens kammare den 27 mars.

Margareta Åberg är i dag president i kammarrätten i Göteborg. Tidigare har Margareta Åberg bland annat varit lagman i förvaltningsrätten i Göteborg, kammarrättspresident i Sundsvall, kammarrättslagman i Göteborg och i Stockholm (Migrationsöverdomstolen) samt kanslichef i Datainspektionen. Margareta Åberg har varit utredare i ett antal offentliga utredningar, senast utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, samt innehaft en rad offentliga uppdrag, bland annat som ledamot i Domarnämnden och i Finansinspektionens styrelse.

Margareta Åberg tillträder posten som riksrevisor den 1 juni.

Information om Riksrevisionens uppdrag finns på

Riksrevisionens webbplats.

Kontaktperson

Kristina Svartz, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 60

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54