Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas logotyp

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av skr. 2016/17:206 Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och hantering

Motion 2017/18:119 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:119 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:206 Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och hantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kapacitetsanpassat


Utskottsberedning: 2017/18:SfU8

Motion 2017/18:119 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:119 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess

Motion 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i den del den avser sekretess i fråga om verksamhet med att kontrollera och intyga stödförklaringar


Utskottsberedning: 2017/18:KU3

Motion 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 70 kB)

Alkometer

Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD) Alkometer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det enbart får säljas certifierade alkomätare och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att långsiktigt nå nollvisionen måste man arbeta

2017-09-19

Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 57 kB)