Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Åtgärder för att få fram fler lärare

Interpellation 2016/17:332 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:332 Åtgärder för att få fram fler lärare av Maria Stockhaus (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) En rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att många lärarstudenter hoppar av lärarutbildningen; detta gäller framför allt de som läser till ämneslärare och grundlärarutbildningen

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:332 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB)

Migrationsverkets handläggningstider

Interpellation 2016/17:331 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:331 Migrationsverkets handläggningstider av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat med god tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:331 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Arbetskraftsinvandring

Interpellation 2016/17:330 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:330 Arbetskraftsinvandring av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Regeringens utredare om arbetskraftsinvandring presenterade i december sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningens förslag var tyvärr otillräckliga

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:330 av Johan Forssell (M) (pdf, 75 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.