Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Sydafrikas utträde ur ICC

Interpellation 2016/17:84 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2016/17:84 Sydafrikas utträde ur ICC av Tobias Billström (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) ICC, den internationella brottmålsdomstolen, är en viktig och betydelsefull komponent i arbetet med att etablera en internationell regim för att lagföra den som begår folkmord, brott mot mänskligheten

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:84 av Tobias Billström (M) (pdf, 75 kB)

Fördröjning av regeringsbeslut

Interpellation 2016/17:83 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:83 Fördröjning av regeringsbeslut av Katarina Brännström (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Jag har tagit del av uppgifter som gör gällande att det finns ärenden där en kommun överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd till regeringen men ännu inte fått besked om att

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:83 av Katarina Brännström (M) (pdf, 68 kB)

Statligt subventionerade jobb

Interpellation 2016/17:75 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:75 Statligt subventionerade jobb av Lotta Finstorp (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Många nyanlända och utrikesfödda kvinnor saknar arbete och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nystartsjobb och instegsjobb är de vanligaste jobb som den som är nyanländ

Inlämnad: 2016-10-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:75 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 75 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.