Miljöpartiet

Miljöpartiets logotyp
  • mp.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 55 21
  • E-post info[på]mp.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Situtationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad

Skriftlig fråga 2015/16:1474 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2015/16:1474 Situtationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad av Karin Svensson Smith (MP) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Sveriges riksdag har ställt sig bakom målet att kollektivtrafikresandets andel ska fördubblas till 2020 (jämfört med andelen 2006). Den ambitiösa målsättningen ska leda till ökad

Inlämnad: 2016-07-25 Svarsdatum: 2016-08-12 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1474 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 93 kB)

Risk för att tågfärjorna till Trelleborg försvinner

Skriftlig fråga 2015/16:1473 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2015/16:1473 Risk för att tågfärjorna till Trelleborg försvinner av Karin Svensson Smith (MP) till Statsrådet Anna Johansson (S) I över 100 år har det gått tågtrafik på färjor över Östersjön mellan Trelleborg och Tyskland. Denna länk till kontinenten är och har varit viktig för svensk export. Sedan början

Inlämnad: 2016-07-25 Svarsdatum: 2016-08-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1473 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 96 kB)

PKU-registret

Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP)

Fråga 2015/16:1442 PKU-registret av Mats Pertoft (MP) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Regeringen beslutade den 26 maj 2016 om ett kommittédirektiv ”En ändamålsenlig reglering för biobanker” (Dir. 2016:41) genom vilket en särskild utredare ska göra en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt

Inlämnad: 2016-07-08 Svarsdatum: 2016-07-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP) (pdf, 76 kB)