Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Motion 2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617) med de motivuttalanden som framgår av motionen. Motivering Idrotten

2016-12-02

Motion 2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 95 kB) Motion 2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 72 kB)

Turkiska statens förhållningssätt till folkmordet seyfo

Interpellation 2016/17:170 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2016/17:170 Turkiska statens förhållningssätt till folkmordet seyfo av Robert Hannah (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Utrikesminister Margot Wallström skriver i ett svar på skriftlig fråga 2016/17:196 om att erkänna seyfo som folkmord: ”Vi vill även betona hur viktigt det är att förutsättningar

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:170 av Robert Hannah (L) (pdf, 97 kB)

Anställningsstöd

Skriftlig fråga 2016/17:406 av Mats Persson (L)

Fråga 2016/17:406 Anställningsstöd av Mats Persson (L) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Runt om i landet ges rapporter om att människor slussas runt i olika former av anställningsstöd, mellan instegsjobb och nystartsjobb. Det finns indikationer på att vissa företag sätter i system

Inlämnad: 2016-11-30 Svarsdatum: 2016-12-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:406 av Mats Persson (L) (pdf, 76 kB)