Ulrik Lindgren (KD)

Ulrik Lindgren (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Dalarnas län
Titel leg.sjuksköterska
Född år 1955

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Deputerad 2006-02-09 – 2006-04-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2005/06:459 av Lindgren, Ulrik (kd) 8 juni 2006 Ersättning till blödarsjuka som smittats av hiv och hepatit C
Frågestund 8 juni 2006 Frågestund
Interpellationsdebatt 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd) 7 juni 2006 Vård av gravida missbrukare
Debatt om förslag 2005/06:SoU24 1 juni 2006 Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken

med anledning av prop. 2002/03:136 Allmänna arvsfonden och Arvfondsdelegationens organisation m.m.

Motion 2002/03:So51 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:So51 av Ulrik Lindgren m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:136 Allmänna arvsfonden och Arvfondsdelegationens organisation m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Arvsfondsdelegationens anknytning till Regeringskansliet


Utskottsberedning: 2003/04:SoU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

stimulans till arbete

Skriftlig fråga 2002/03:956 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 16 maj Fråga 2002/03:956 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Hans Karlsson om stimulans till arbete Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring ska länsarbetsnämnden i samarbete med den arbetssökande, arbetsgivaren och den fackliga organisationen aktivt verka för att den sökande får en sammanlagd arbetstid som motsvarar

Inlämnad: 2003-05-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

konkurrensen och elmarknadens utformning

Interpellation 2002/03:404 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 12 maj Interpellation 2002/03:404 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om konkurrensen och elmarknadens utformning Det är endast två typer av aktörer som kan påverka priset på fysisk el på spotmarknaden: producenterna som producerar och konsumenterna som konsumerar elen. Inga andra, eftersom

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: konkurrensen och elmarknadens utformning

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.