Ulla Pettersson (S)

Ulla Pettersson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel socialsekreterare
Född år 1953

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1992-11-06 – 1994-10-02
  • Ledamot 1988-10-11 – 1992-11-05
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1992-11-10 – 1994-10-02
  • Suppleant 1991-10-08 – 1992-11-09
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Valprövningsnämnden

  • Ledamot 1991-12-18 – 1998-12-01

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi61 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi61 av Margareta Winberg m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (kompletteringsproposition) I den reviderade finansplanen (prop. 1993/94:150) med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd

Motion 1993/94:Jo66 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo66 av Margareta Winberg m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd Regeringen har presenterat en proposition om förändrat strandskydd. Riksdagen skall ta ställning till ett förslag om ändring av strandskyddsbestämmelserna i Naturvårdslagen. Lagändringen innebär att


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer

Motion 1993/94:Jo62 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo62 av Margareta Winberg m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer Den genetiska forskningen och utvecklingen är en av de mest lovande vetenskapliga landvinningarna. De nya kunskaperna öppnar helt nya möjligheter för att förstå och därmed


Utskottsberedning: ------1993/94:JoU29
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.