Torsten Gavelin (FP)

Torsten Gavelin (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel agronom
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-01-15
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1994-12-15 – 1998-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m.

Motion 1997/98:N22 av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, fp)

Motion till riksdagen 1997/98:N22 av Mikael Odenberg m.fl. m, kd, fp med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m. 1 Utvecklingen på elmarknaden Den tidigare fyrpartiregeringen föreslog i februari 1994 en omfattande


Utskottsberedning: ------1997/98:NU16 1998/99:NU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet

Motion 1997/98:N18 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:N18 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet Propositionen I propositionen föreslår regeringen vissa nya riktlinjer för Telia AB. Det nya är att bolaget skall ges möjlighet att arbeta inom ett vidare geografiskt


Utskottsberedning: -1997/98:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av förs. 1997/98:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående statens roll som ägare av bolag

Motion 1997/98:N16 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:N16 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av förs. 1997/98:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående statens roll som ägare av bolag 1 Staten största företagsägaren Staten är en av landets största företagsägare. Den statliga bolagssfären uppgår till 74 bolag, dotterbolagen


Utskottsberedning: -1997/98:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.