Tony Wiklander(SD)

Tony Wiklander (SD)

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Västra Götalands läns västra, plats 129
Titel Pensionär
Född år 1939
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7866382
E-post tony.wiklander[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2015-01-22 - 2018-09-24
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 - 2015-01-22
  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2015-01-22

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehåll Förslag till


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 146 kB) Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 359 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2015/16:2353 av Tony Wiklander m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2353 av Tony Wiklander m.fl. (SD) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti


Utskottsberedning: 2015/16:TU1

Motion 2015/16:2353 av Tony Wiklander m.fl. (SD) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:2353 av Tony Wiklander m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Översyn av Transportstyrelsens tillsynsverksamhet

Motion 2015/16:1857 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1857 av Per Klarberg m.fl. (SD) Översyn av Transportstyrelsens tillsynsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en större översyn av Transportstyrelsens verksamhet med tillsyn av yrkesmässiga godstransporter på


Utskottsberedning: 2015/16:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1857 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1857 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)