Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Sven Lundberg (-)

Sven Lundberg (S)

Född år 1932
Avliden den 28 december 2016

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1983-03-30 – 1998-10-05
  • Försvarsutskottet

  • Vice ordförande 1997-01-21 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-01-20
  • Ledamot 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1983-10-04 – 1994-10-02
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Deputerad 1996-10-21 – 1996-11-20
  • Deputerad 1995-10-26 – 1995-12-06

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Civilingenjörsutbildning vid Mitthögskolan

Motion 1997/98:Ub439 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub439 av Susanne Eberstein m.fl. s Civilingenjörsutbildning vid Mitthögskolan Det ständigt ökande behovet av civilingenjörer till Norrland aktualiserar återigen frågan om examensrätt för civilingenjörsutbildning vid Mitthögskolan. Södra och mellersta Norrlands industrier skapar det största


Utskottsberedning: -1997/98:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Mitthögskolan

Motion 1997/98:Ub422 av Sven Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub422 av Sven Lundberg m.fl. s Mitthögskolan Mitthögskolan är något nytt inom den svenska högskole- och universitetsvärlden. Sammanslagningen av högskolorna i Östersund och Sundsvall/Härnösand till Mitthögskolan innebär att regionen fortsättningsvis på ett bättre sätt kan tillgodose ett


Utskottsberedning: -1997/98:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Statens institut för handikappfrågor (SIH)

Motion 1997/98:Ub222 av Britta Sundin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub222 av Britta Sundin m.fl. s Statens institut för handikappfrågor SIH Kommunerna har under senare år fått ett utvidgat ansvar för skolan. Under loppet av några år har skolans styrning förskjutits från ekonomi och regelstyrning till en långtgående målstyrning. Denna förändringsprocess har


Utskottsberedning: -1997/98:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.