Helene Hellmark Knutsson(S)

Helene Hellmark Knutsson (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1969

Aktuella uppdrag

    • Utbildningsdepartementet

    • Statsråd

    • Utbildningsdepartementet

    • Statsråd 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 9 november 2017 Frågestund
Interpellationsdebatt 2017/18:24 av Penilla Gunther (KD) 24 oktober 2017 Den kommande rymdstrategin
Interpellationsdebatt 2016/17:575 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 26 juni 2017 Den högre utbildningens lönsamhet

Sjöfartsforskning

Svar på skriftlig fråga 2017/18:231 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/04426/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:231 av Boriana Åberg (M) Sjöfartsforskning Boriana Åberg har frågat mig om regeringen ämnar se över möjligheterna till utökat samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:231 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 37 kB)

Det minskade intresset för sjöbefälsutbildningarna

Svar på skriftlig fråga 2017/18:220 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/04397/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:220 av Johan Hultberg (M) Det minskade intresset för sjöbefälsutbildningarna Johan Hultberg har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att höja intresset för sjöbefälsutbildningen

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:220 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 44 kB)

Stärkt sjöfart genom ökad samverkan

Svar på skriftlig fråga 2017/18:219 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/04399/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:219 av Johan Hultberg (M) Stärkt sjöfart genom ökad samverkan Johan Hultberg har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att stärka det nordiska samarbetet kring FIUD

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:219 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 39 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.