Helene Hellmark Knutsson(S)

Helene Hellmark Knutsson (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1969

Aktuella uppdrag

    • Utbildningsdepartementet

    • Statsråd

    • Utbildningsdepartementet

    • Statsråd 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:575 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 26 juni 2017 Den högre utbildningens lönsamhet
Interpellationsdebatt 2016/17:345 av Fredrik Christensson (C) 14 mars 2017 Utbildningars jämförbarhet
Interpellationsdebatt 2016/17:344 av Fredrik Christensson (C) 14 mars 2017 Internationella studenter

Breddad rekrytering till högskolan

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1637 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/02824/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1637 av Betty Malmberg (M) Breddad rekrytering till högskolan Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att minska den sociala snedrekryteringen till högskolan.

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1637 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 42 kB)

Tandhygienistutbildning

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1597 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/02723/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1597 av Ulla Andersson (V) Tandhygienistutbildning Ulla Andersson har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att till exempel tandhygienistutbildningar och andra bristyrken

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1597 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 42 kB)

Pedagogik och digitala hjälpmedel

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1534 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/02600/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1534 av Betty Malmberg (M) Pedagogik och digitala hjälpmedel Betty Malmberg har frågat mig vad jag kommer att vidta för åtgärder för att samtliga nyutexaminerade lärare framdeles ska

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1534 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 42 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.