Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Siv Holma(V)

Siv Holma (V)

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Norrbottens län
Titel Kommunalekonom/Förvaltningssocionom
Född år 1952

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29

  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 – 2014-09-29
  • 2006-10-02 – 2010-10-04
  • 2002-09-30 – 2006-10-02
  • 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Bengt Hurtig

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2010-10-26 – 2014-09-29
  • Ordförande 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Ledamot 2005-06-18 – 2006-10-02
  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-06-18
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2006-10-24 – 2010-04-22
  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1995-01-16 – 1995-10-09
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-10-08
  • Suppleant 1995-01-16 – 1995-10-09
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-16
  • Suppleant 1998-12-02 – 2002-10-14

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Ersättningsregler för kringboende vid Malmfältsgruvornas expansion

Skriftlig fråga 2013/14:771 av Siv Holma (V)

Fråga 2013/14:771 Ersättningsregler för kringboende vid Malmfältsgruvornas expansion av Siv Holma (V) till Statsrådet Peter Norman (M) I Kiruna och Malmberget flyttar man stora delar av samhället för att LKAB:s gruvor ska kunna fortsätta att växa. Berörda Malmfältsbor känner sig otrygga vad gäller den ekonomiska

Inlämnad: 2014-08-22 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2013/14:771 av Siv Holma (V) (pdf, 82 kB)

med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025

Motion 2013/14:T14 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:T14 av Siv Holma m.fl. (V) med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 201314V074 med anledning av skrivelse 2013 14 233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014 2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag

Motion 2013/14:T14 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 74 kB)

med anledning av prop. 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi

Motion 2013/14:T12 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:T12 av Siv Holma m.fl. (V) med anledning av prop. 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi 201314V med anledning av regeringens proposition 2013 14 223 Redovisningscentraler för taxi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2013/14:TU18
Riksdagsbeslut (3 förslag): 2 avslag, 1 bifall

Motion 2013/14:T12 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 50 kB)