Said Abdu(L)

Said Abdu (L)

Parti Liberalerna
Valkrets Västra Götalands läns norra, plats 339
Född år 1986
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864079
E-post said.abdu[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2016-01-14 - 2018-09-24
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2014-11-05 - 2018-09-24
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2014-11-05 - 2018-09-24
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2016-01-14 - 2018-09-24
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2016-03-15 - 2018-09-24
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2016-09-29 - 2018-09-24
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2016-09-29 - 2018-09-24
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2014-11-05 - 2018-09-24
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2015-03-06 - 2016-01-13
  • Suppleant 2014-10-07 - 2015-03-05
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2016-01-14
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2014-11-05 - 2016-03-15
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2014-11-05 - 2016-09-28

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige

Motion 2016/17:609 av Fredrik Malm och Said Abdu (båda L)

Motion till riksdagen 2016/17:609 av Fredrik Malm och Said Abdu (båda L) Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige upphör och tillkännager detta för regeringen. Motivering I

2016-09-30

Motion 2016/17:609 av Fredrik Malm och Said Abdu (båda L) (docx, 75 kB) Motion 2016/17:609 av Fredrik Malm och Said Abdu (båda L) (pdf, 70 kB)

med anledning av prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Motion 2016/17:41 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:41 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att begränsa hur många medlemmar ett ombud


Utskottsberedning: NU

Motion 2016/17:41 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:41 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 70 kB)

med anledning av prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Motion 2016/17:29 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:29 av Robert Hannah m.fl. (L) med anledning av prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagkravet på hållbarhetsredovisningar ska avgränsas till att omfatta


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:29 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:29 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 82 kB)