Rolf Lindén (S)

Rolf Lindén (S)

Tidigare ersättare

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Göteborgs kommun
Titel metallarbetare
Född år 1957

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 2002-10-24 – 2006-10-02
  • Suppleant 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2003-03-12 – 2006-10-02
  • Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

  • Deputerad 2003-02-18 – 2003-05-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2005/06:MJU26 16 juni 2006 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning
Debatt om förslag 2005/06:MJU27 16 juni 2006 Vissa fiskeripolitiska frågor
Debatt om förslag 2005/06:MJU20 16 juni 2006 Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010

Studiemedel

Motion 2005/06:Ub579 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studenters ekonomiska villkor. Motivering Trots att insatser har gjorts för att förbättra studenters ekonomi finns det fortfarande studenter som har svårigheter att klara sig ekonomiskt. Pengarna ska räcka till att


Utskottsberedning: 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub579 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Landsbygdspolitik

Motion 2005/06:N423 av Rolf Lindén och Ann-Kristine Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om landsbygdspolitik. Motivering På landsbygden, i tätorter med mindre än 10 000 innevånare, i våra skogs- och mellanbygder, den rena glesbygden samt våra skärgårds- och kustsamhällen bor mer än 2 miljoner innevånare.


Utskottsberedning: 2005/06:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N423 av Rolf Lindén och Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 38 kB)

Socialt hänsynstagande i lagen om offentlig upphandling

Motion 2005/06:Fi284 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Rolf Lindén (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ratificera ILO:s konvention 94. Motivering Den offentliga upphandlingen styrs av regler som har till syfte att det allmänna ska få så bra produkter som möjligt till lägsta möjliga pris. Detta för att våra gemensamma


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi284 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Rolf Lindén (s) (doc, 54 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.