Rolf Dahlberg (M)

Rolf Dahlberg (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel yrkesvalslärare
Född år 1934

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-20

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1998-10-05
  • Näringsutskottet

  • Ordförande 1991-10-08 – 1994-10-04
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1976-10-04 – 1979-09-30
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ordförande 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Ledamot 1983-10-04 – 1988-10-02
  • Valberedningen

  • Ledamot 1995-10-05 – 1998-10-05
  • Suppleant 1988-10-03 – 1995-10-04
  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1982-10-04 – 1994-10-03
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 1994-12-08 – 1998-10-20
  • Suppleant 1993-12-08 – 1994-12-07
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-05
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1997/98:156 Kassettersättning

Motion 1997/98:L27 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L27 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:156 Kassettersättning 1 Sammanfattning I syfte att något kompensera upphovsmännen för den redan tillåtna privatkopieringen av deras skyddade verk föreslår regeringen att det i lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga


Utskottsberedning: -1997/98:LU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi58 av Kjell Ericsson (c) och Rolf Dahlberg (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi58 av Kjell Ericsson c och Rolf Dahlberg m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Mervärdesskatt för riksanläggningar I enlighet med prop. 1996/97:10 och SFS 1996:1327 förändrades mervärdesskattelagstiftningen på utbildningsområdet från och med 1997-01-01.


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar

Motion 1997/98:L25 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L25 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar 1 Sammanfattning I propositionen föreslås bl.a. en ny lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder LEFFörslaget innebär ökade möjligheter att i vissa fall få ersättning från


Utskottsberedning: --1997/98:LU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.