Roland Brännström (-)

Roland Brännström (S)

Född år 1930
Avliden den 24 januari 2019

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1988-10-18 – 1991-09-30
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1988-10-18 – 1991-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m.

Motion 1990/91:Jo137 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:JO137 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m. I proposition 1989/90:146 föreslår jordbruksministern att prisstödet till jordbruket i norra Sverige skall anpassas till eventuella framtida förändringar på


Utskottsberedning: -1990/91:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Utökad brandingenjörsutbildning

Motion 1990/91:Ub638 av Åke Selberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub638 av Åke Selberg m.fl. s Utökad brandingenjörsutbildning Det moderna samhället är komplicerat och sårbart. Stora värden går till spillo varje år genom olika slag av olyckor framför allt bränder. Vägtrafiken skördar årligen ett stort antal offer. Olyckor i industrin och på andra arbetsplatser


Utskottsberedning: -1990/91:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Utbildning och forskning vid högskolorna i skogslänen

Motion 1990/91:Ub611 av Magnus Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub611 av Magnus Persson m.fl. s Utbildning och forskning vid högskolorna i skogslänen Utbildning och forskning är viktiga inslag i det näringspolitiska arbetet. Konkreta åtgärder och insatser inom utbildning och forskning behövs inte minst för att vi skall kunna stimulera den regionala


Utskottsberedning: -1990/91:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.