Richard Ulfvengren (NYD)

Richard Ulfvengren (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-12-10 – 1994-10-03
  • Ledig 1991-11-08 – 1991-12-09
  • Ordinarie 1991-09-30 – 1991-11-07
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1993-10-05 – 1994-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1992-03-22
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1993-10-05 – 1994-10-02
  • Ledamot 1992-03-23 – 1993-10-04
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1992-10-20 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Befolkningsfrågan

Motion 1993/94:U642 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, s, v, c, m, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:U642 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp, s, m, c, nyd, v Befolkningsfrågan I år äger FN:s konferens om befolkning och utveckling rum i Kairo. Det är ett unikt tillfälle då företrädare för världens länder nord, syd, väst och öst samlas för att diskutera befolkningsfrågan. Utgångspunkter


Utskottsberedning: -------1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Utrikesförvaltningen, m.m.

Motion 1993/94:U313 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:U313 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utrikesförvaltningen, m.m. Utrikesbudgeten 1994/95 förutom biståndet I denna motion behandlas Utrikesdepartementets budget med undantag av biståndsanslagen som i budgetpropositionen betecknas C och G. Biståndsfrågorna behandlas i vår motion Biståndsbudgeten


Utskottsberedning: --------------------1993/94:NU14 1993/94:UU14 1993/94:UU15 1993/94:UU16 1993/94:UU18
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Parkeringsövervakningen

Motion 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Parkeringsövervakning Kraftfulla åtgärder krävs för att minska den penalism som kommunen i form av lapplisor utsätter kommuninnevånarna för. Det är inte rimligt att dessa blåklädda varelser sätter skräck och olustkänslor i skötsamma medborgares vardagsliv.


Utskottsberedning: -----1993/94:TU27
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.