Raimo Pärssinen(S)

Raimo Pärssinen (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Gävleborgs län, plats 22
Titel Metallarbetare
Född år 1956
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864745
E-post raimo.parssinen[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ordförande 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2014-10-14 - 2018-10-14
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2006-10-02 - 2010-10-04
  • 2002-09-30 - 2006-10-02
  • 1998-10-05 - 2002-09-30
  • Ulrica Messing

  • Ersättare 1992-02-19 - 1992-04-30
  • Karl Hagström

  • Ersättare 1996-03-23 - 1996-04-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2010-10-19 - 2014-09-29
  • Ledamot 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Suppleant 2003-03-12 - 2006-10-02
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1992-02-19 - 1992-04-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1992-02-19 - 1992-04-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 - 2002-09-30
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 - 2006-10-02
  • Lagutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 - 2006-10-02
  • Suppleant 1998-10-13 - 2002-09-30
  • Riksdagens överklagandenämnd

  • Ledamot 2010-10-19 - 2014-10-14
  • Ledamot 2006-10-17 - 2010-10-19
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 2002-12-19 - 2004-11-16
  • Besvärsnämnden

  • Suppleant 2002-10-15 - 2003-07-01

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Ingångsjobb

Interpellation 2015/16:419 av Annika Qarlsson (C)

Interpellation 2015/16:419 Ingångsjobb av Annika Qarlsson (C) till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) Ett stort antal människor har de senaste åren flytt till Sverige. En kraftig omläggning av migrationspolitiken har genomförts av regeringen, men oavsett hur många som kommer till Sverige framöver finns det

Inlämnad: 2016-02-17 Svarsdatum: 2016-03-11 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:419 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ingångsjobb

Villkoren för svensk industri

Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) Villkoren för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Ny strategi för svensk industri

Motion 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) Ny strategi för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:NU10 2014/15:UbU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 88 kB)