Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Peter Eriksson(MP)

Peter Eriksson (MP)

Statsråd
Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms län
Titel Ekonom
Född år 1958

Aktuella uppdrag

  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2016-09-13 –

  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 – 2014-06-23
  • 2006-10-02 – 2010-10-04
  • 2002-09-30 – 2006-10-02
  • 1998-10-05 – 1998-12-31
  • 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2002-05-10 – 2011-05-21
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 2014-07-01 – 2016-05-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 – 2014-06-23
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Suppleant 1998-10-13 – 1998-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-10-26
  • Ledamot 1998-10-13 – 1998-12-31
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 1998-12-31
  • Suppleant 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 1998-12-31
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1997-10-21 – 1998-10-05
  • Suppleant 1995-01-19 – 1997-10-20
  • Riksbanksfullmäktige

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2010-10-12 – 2011-09-29
  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-10
  • EES-EFTA delegationen

  • Suppleant 1994-10-27 – 1994-12-31
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2016-05-25 – 2016-09-13

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Postnord, PTS och postutdelning

Svar på skriftlig fråga 2016/17:81 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/06265/ITP Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:81 av Peter Persson (S) Postnord, PTS och postutdelning Peter Persson har frågat mig om det inte vore bättre att PTS i samverkan med Postnord först såg till att gamla men basala kommunikationslösningar,

Svarsdatum: 2016-10-21 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:81 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Postnords agerande

Svar på skriftlig fråga 2016/17:61 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/06176/ITP Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:61 av Teres Lindberg (S) Postnords agerande Teres Lindberg har frågat mig hur jag ställer mig till Postnords agerande och vilka åtgärder jag ämnar vidta för att se till att medborgare får sin

Svarsdatum: 2016-10-11 Frågeställare: Teres Lindberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:61 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Postservicen

Svar på skriftlig fråga 2016/17:15 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05826/ITP Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:15 av Per Åsling (C) Postservicen Per Åsling har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkra en god och likvärdig postservice för hela Sverige. Digitaliseringen av samhället

Svarsdatum: 2016-09-27 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:15 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)