Peter Eriksson(MP)

Peter Eriksson (MP)

Statsråd
Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms län
Titel Ekonom
Född år 1958

Aktuella uppdrag

  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2016-05-25 - 2018-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-06-23
  • 2006-10-02 - 2010-10-04
  • 2002-09-30 - 2006-10-02
  • 1998-10-05 - 1998-12-31
  • 1994-10-03 - 1998-10-05
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2002-05-10 - 2011-05-21
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 2014-07-01 - 2016-05-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 - 2014-06-23
  • Ledamot 2010-10-12 - 2010-10-12
  • Suppleant 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Suppleant 1998-10-13 - 1998-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 - 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Suppleant 2002-10-08 - 2005-10-26
  • Ledamot 1998-10-13 - 1998-12-31
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 - 1998-12-31
  • Suppleant 1994-12-15 - 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 - 1998-12-31
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 - 1998-10-04
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1997-10-21 - 1998-10-05
  • Suppleant 1995-01-19 - 1997-10-20
  • Riksbanksfullmäktige

  • Ledamot 2010-10-19 - 2014-10-14
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2010-10-12 - 2011-09-29
  • Suppleant 2002-10-08 - 2006-10-10
  • EES-EFTA delegationen

  • Suppleant 1994-10-27 - 1994-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Betalservice i hela landet

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1395 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/04516/ITP Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1395 av Cecilia Widegren (M) Betalservice i hela landet Cecilia Widegren har frågat landsbygdsministern vilka åtgärder han avser att omedelbart vidta för att öka och förbättra tillgängligheten

Svarsdatum: 2016-06-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1395 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Bostäder för nyanlända

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1380 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/04492/PUB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1380 av Lars Eriksson (S) Bostäder för nyanlända Lars Eriksson har frågat arbetsmarknads- och etableringsministern vilka initiativ hon är beredd att ta med anledning av det som anförs i frågan

Svarsdatum: 2016-06-29 Frågeställare: Lars Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1380 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 39 kB)

Bullerregler

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1275 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/03741/PUB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1275 av Ewa Thalén Finné (M) Bullerregler Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag, i enlighet med riksdagens tillkännagivande, avser att förändra bullerreglerna för att stimulera ökat byggande. Regeringen

Svarsdatum: 2016-06-01 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1275 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 39 kB)