Peter Eriksson(MP)

Peter Eriksson (MP)

Statsråd

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms län
Titel Ekonom.
Född år 1958

Aktuella uppdrag

  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2014-06-23
  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-12-31
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2002-05-10 – 2011-05-21
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 2014-07-01 – 2016-05-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 – 2014-06-23
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Suppleant 1998-10-13 – 1998-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-10-26
  • Ledamot 1998-10-13 – 1998-12-31
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 1998-12-31
  • Suppleant 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 1998-12-31
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1997-10-21 – 1998-10-05
  • Suppleant 1995-01-19 – 1997-10-20
  • Riksbanksfullmäktige

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2010-10-12 – 2011-09-29
  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-10
  • EES-EFTA delegationen

  • Suppleant 1994-10-27 – 1994-12-31
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2016-05-25 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Tillgänglighet i det digitala samhället

Svar på skriftlig fråga 2017/18:739 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:739 av Lars-Arne Staxäng (M) Tillgänglighet i det digitala samhället Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka åtgärder eller initiativ jag avser att vidta för att motverka att det skapas en digital klyfta i vårt land. Regeringen har antagit strategin För ett hållbart digitaliserat Sverige – en

Svarsdatum: 2018-02-14 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:739 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 93 kB)

Lantmäteriet som hinder för bostadsbyggande

Svar på skriftlig fråga 2017/18:728 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/00837/SUBT Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:728 av Johanna Haraldsson (S) Lantmäteriet som hinder för bostadsbyggande Johanna Haraldsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att Lantmäterimyndigheten ska bli en tillgång och

Svarsdatum: 2018-02-13 Frågeställare: Johanna Haraldsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:728 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 92 kB)

Lantmäteriets roll

Svar på skriftlig fråga 2017/18:727 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/00836/SPN Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:727 av Lotta Finstorp (M) Lantmäteriets roll Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser att se över Lantmäteriets verksamhet för att öka effektiviseringen genom att till exempel överväga att konkurrensutsätta

Svarsdatum: 2018-02-13 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:727 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 84 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.