Per-Olof Svensson (-)

Per-Olof Svensson (S)

Valkrets Gävleborgs län
Född år 1942
Avliden den 12 oktober 2012

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2002-10-08 – 2004-12-31
  • Suppleant 1998-11-13 – 2002-10-08

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2005/06:SkU29 2 juni 2006 Effektivare skattekontroll m.m. (prop. 2005/06:169)

Utökat samarbete mellan högskolor och universitet

Motion 2005/06:Ub569 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av samarbete om forskarutbildning mellan universitet och högskolor. Motivering Högskolan i Gävle har en dokumenterat stor betydelse för kompetensförsörjningen i Gävleborgsregionen. Antalet helårstudenter


Utskottsberedning: 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub569 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Gröna jobb

Motion 2005/06:A400 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Gröna jobb bör förlängas i den omfattning de har i dag. Motivering I budgetpropositionen utgiftsområde 13 Arbetsmarknad avsnitt 4.8 Politisk inriktning underrubrik Sysselsättningspaketet s.k. plusjobb


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A400 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Lönebidrag

Motion 2005/06:A397 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om lönebidrag till ideella föreningar. Motivering Lönebidrag är en viktig, riktad arbetsmarknadsåtgärd till de människor som har begränsad arbetsförmåga och därmed en sämre möjlighet att komma in på den


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A397 av Raimo Pärssinen m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.