Olof Lavesson(M)

Olof Lavesson (M)

Parti Moderaterna
Valkrets Malmö kommun, plats 63
Född år 1976
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864696
E-post olof.lavesson[på]riksdagen.se
Sociala medier: Facebook Twitter

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Kulturutskottet

  • Ordförande 2015-09-22 - 2018-09-24
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2014-10-15 - 2018-09-24
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2006-10-02 - 2010-10-04
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 2015-09-18 - 2015-09-22
  • Suppleant 2010-11-17 - 2014-09-29
  • Ledamot 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2015-09-18
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2015-09-18
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2015-01-28 - 2015-12-15
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2014-10-14 - 2014-10-14
  • Europarådets svenska delegation

  • Vice ordförande 2015-01-20 - 2015-12-10
  • Ledamot 2015-01-20 - 2015-01-20

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Kultur- och demokratiministerns hantering av tillkännagivanden

Interpellation 2015/16:737 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2015/16:737 Kultur- och demokratiministerns hantering av tillkännagivanden av Olof Lavesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Den 15 juni beslutade riksdagen om regeringens filmpolitiska proposition Mer film till fler – En sammanhållen filmpolitik med en rad anmärkningar.

Inlämnad: 2016-06-16 Svarsdatum: 2016-09-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:737 av Olof Lavesson (M) (pdf, 94 kB)

Renovering av Kungliga Operan

Interpellation 2015/16:537 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2015/16:537 Renovering av Kungliga Operan av Olof Lavesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) I samband med regeringens budgetproposition för 2014 aviserade dåvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth en ombyggnad av Kungliga Operan till ett värde av 2 miljarder kronor. I

Inlämnad: 2016-04-07 Svarsdatum: 2016-04-22 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:537 av Olof Lavesson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Renovering av Kungliga Operan

med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik

Motion 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en ny och bred filmutredning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:KrU11
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 9 avslag, 7 bifall,

Motion 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 101 kB)