Niclas Malmberg(MP)

Niclas Malmberg (MP)

Parti Miljöpartiet
Valkrets Uppsala län, plats 117
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post niclas.malmberg[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

  • Personlig suppleant 2014-11-01 - 2018-10-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Konstnärsfond som del av nationell strategi för bildkonsten

Skriftlig fråga 2015/16:876 av Niclas Malmberg (MP)

Fråga 2015/16:876 Konstnärsfond som del av nationell strategi för bildkonsten av Niclas Malmberg (MP) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Den statliga utredningen SOU 1997:106 föreslog att en avgift ska tas ut när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer vidare ett exemplar av

Inlämnad: 2016-02-26 Svarsdatum: 2016-03-09 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:876 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 79 kB)

Klassa älvdalska som nationellt minoritetsspråk

Motion 2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP) Klassa älvdalska som nationellt minoritetsspråk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att klassa älvdalska som nationellt minoritetsspråk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Älvdalska


Utskottsberedning: KU

Motion 2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 64 kB)

SJ:s samhällsuppdrag

Motion 2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP) SJ:s samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SJ:s samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:NU4 2015/16:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2217 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 91 kB)