Mona Saint Cyr (M)

Mona Saint Cyr (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel |planeringssekreterare
Född år 1934

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-11-21 – 1994-10-03
  • Ledig 1992-10-21 – 1992-11-20
  • Ordinarie 1991-12-11 – 1992-10-20
  • Ledig 1991-11-11 – 1991-12-10
  • Ordinarie 1986-10-07 – 1991-11-10
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 1993-10-07 – 1994-10-03
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1993-10-07 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Regional kollektivtrafik

Motion 1993/94:T902 av Margareta Gard och Mona Saint Cyr (m)

Motion till riksdagen 1993/94:T902 av Margareta Gard och Mona Saint Cyr m Regional kollektivtrafik I lagen om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik betänkande TU 1977/78:28 stadgas att huvudman är landstinget och kommunerna i länet gemensamtVidare stadgas att Om inte annat följer av 2 eller 3 skall landstinget


Utskottsberedning: -1993/94:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Äganderätten och arrendelagstiftningen

Motion 1993/94:L503 av Mona Saint Cyr och Carl G Nilsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L503 av Mona Saint Cyr och Carl G Nilsson m Äganderätten och arrendelagstiftningen Svenskt jordbruk har avreglerats och marknadskrafterna ska ges ökat spelrum inom näringen. Däremot har den under 80-talet beslutade arrendelagstiftningen kringskurit näringens möjligheter att fritt förfoga


Utskottsberedning: -1993/94:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

Motion 1992/93:Ub89 av Birger Hagård m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub89 av Birger Hagård m.fl. m med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Efter mycket om och men kom regeringen slutligen fram till att optikerutbildningen i enlighet med förslag sedan många år från Moderata samlingspartiet skulle vara en högskoleutbildning


Utskottsberedning: -1992/93:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.