Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Mona Sahlin(S)

Mona Sahlin (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1957

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2011-03-31

  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 – 2011-03-31
  • 2006-10-07 – 2010-10-04
  • 1996-01-01 – 1996-04-15
  • 1994-10-03 – 1994-10-07
  • 1991-10-05 – 1994-10-03
  • 1988-10-03 – 1991-09-30
  • 1988-05-31 – 1988-10-03
  • 1987-05-01 – 1988-01-31
  • 1985-09-30 – 1986-10-06
  • 1985-06-01 – 1985-09-30
  • 1983-06-04 – 1985-04-21
  • 1982-10-04 – 1983-04-05
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2006-10-02 – 2006-10-06
  • 2002-09-30 – 2006-10-02
  • 1994-10-08 – 1995-12-31
  • 1991-09-30 – 1991-10-04
  • 1988-02-01 – 1988-05-30
  • 1986-10-07 – 1987-04-30
  • 1985-04-22 – 1985-05-31
  • 1983-04-06 – 1983-06-03
  • Socialdemokraterna

  • Partiledare 2007-03-17 – 2011-03-25
  • Socialutskottet

  • Vice ordförande 2006-10-10 – 2007-01-24
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1990-01-18
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1988-10-03 – 1990-01-12
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Suppleant 1984-10-02 – 1985-09-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 – 2011-03-31
  • Ledamot 2006-10-17 – 2010-10-19
  • Ledamot 1990-05-31 – 1994-10-03
  • Talmanskonferensen

  • Ledamot 1991-10-10 – 1992-02-24
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 2010-10-12 – 2011-03-31
  • Ledamot 2007-05-11 – 2010-10-12
  • Valprövningsnämnden

  • Suppleant 1985-09-30 – 1990-03-07
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2010-10-19 – 2011-03-31
  • Suppleant 2007-05-11 – 2010-10-04
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd 1994-10-07 – 1995-11-16
  • Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

  • Samhällsbyggnadsminister 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Samhällsbyggnadsminister 2004-11-01 – 2006-10-02
  • Statsråd 2002-09-30 – 2004-10-31
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2002-10-21 – 2004-10-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

För hela Sverige

Motion 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V) För hela Sverige -S33000 1 Ansvar för hela Sverige Vi rödgröna partier har i en gemensam vårmotion och i en gemensam regeringsplattform presenterat vår politik för en ny färdriktning för Sverige. I valet fick vare sig alliansen eller vi rödgröna


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1 2010/11:NU7 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (14 förslag): 13 avslag, 1 bifall

Motion 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V) (doc, 647 kB)

med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition

Motion 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition -s43017 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 4 2 Ny färdriktning för Sverige 4 Krisen och regeringens politik har ökat klyftorna 5 Ett bättre Sverige


Utskottsberedning: 2009/10:FiU20 2009/10:KU39
Riksdagsbeslut (8 förslag): 7 avslag, 1 bifall

Motion 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) (doc, 718 kB)

Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s) Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi s81019 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning och sammanfattning 4 Regionalpolitikens nya spelplan 6 Den ekonomiska tillväxtens geografi 6 Globalisering


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU17 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:SoU1 2009/10:TU18 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (15 förslag): 15 avslag

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 246 kB)