Mikael Damberg(S)

Mikael Damberg (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 82
Titel Förvaltningsekonom
Född år 1971
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Azadeh Rojhan Gustafsson 2014-10-03 - 2016-08-09, Anna Vikström 2016-08-10 - 2017-04-01, Azadeh Rojhan Gustafsson 2017-04-02 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 - 2018-09-24
  • Näringsdepartementet

  • Närings- och innovationsminister 2016-05-25 - 2018-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2014-10-02
  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2006-10-02 - 2010-10-04
  • 2004-10-05 - 2006-10-02
  • 2004-08-16 - 2004-08-29
  • 2003-03-01 - 2004-04-04
  • 2002-09-30 - 2003-01-20
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2004-08-30 - 2004-10-04
  • 2004-04-05 - 2004-08-15
  • 2003-01-21 - 2003-02-28
  • Socialdemokraterna

  • Gruppledare 2014-09-29 - 2014-10-03
  • Gruppledare 2012-02-23 - 2014-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 2010-10-12 - 2012-02-23
  • Ledamot 2010-10-12 - 2010-10-12
  • Ledamot 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Ledamot 2002-10-08 - 2006-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 - 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Valberedningen

  • Ordförande 2014-09-29 - 2014-10-03
  • Vice ordförande 2012-03-01 - 2014-09-29
  • Ledamot 2012-02-24 - 2012-02-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2012-02-24 - 2014-10-14
  • Ledamot 2010-10-19 - 2012-02-23
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2012-02-24 - 2014-10-03
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 2012-02-24 - 2014-10-03
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2013-09-17 - 2014-09-29
  • Suppleant 2012-10-04 - 2013-09-16
  • Suppleant 2012-02-24 - 2012-09-18
  • Näringsdepartementet

  • Närings- och innovationsminister 2014-10-03 - 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Fler företag i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1554 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr 2016/ 05503/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1554 av Margareta Cederfeldt (M) Fler företag i Sverige Margareta Cederfeldt har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag är beredd att vidta för att öka lönsamheten i svenska företag i syfte att

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1554 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 34 kB)

Nord Stream 2

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1552 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2016/050606/FÖF Näringsdepartementet Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas senast den 15 september 2016 Svar på fråga 2015/16:1552 av Jonas Jocobsson Gjörtler (M) Nord Stream 2 Jonas Jacobsson Gjörtler (M) har frågat miljöminister Karolina Skog (MP) på vilket sätt ministern avser att agera för att förebygga,

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1552 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Behovet av fler företagare

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1515 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2016/05291/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1515 av Betty Malmberg (M) Behovet av fler företagare Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att fler individer ska våga bli företagare. I sin fråga hänvisar Betty

Svarsdatum: 2016-09-01 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1515 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 44 kB)