Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Mikael Damberg(S)

Mikael Damberg (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 82
Titel Förvaltningsekonom
Född år 1971
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Azadeh Rojhan Gustafsson 2014-10-03 - 2016-08-09, Anna Vikström 2016-08-10 - 2017-04-01, Azadeh Rojhan Gustafsson 2017-04-02 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Näringsdepartementet

  • Närings- och innovationsminister 2016-05-25 –

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 – 2014-10-02
  • 2010-10-04 – 2014-09-29
  • 2006-10-02 – 2010-10-04
  • 2004-10-05 – 2006-10-02
  • 2004-08-16 – 2004-08-29
  • 2003-03-01 – 2004-04-04
  • 2002-09-30 – 2003-01-20
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2004-08-30 – 2004-10-04
  • 2004-04-05 – 2004-08-15
  • 2003-01-21 – 2003-02-28
  • Socialdemokraterna

  • Gruppledare 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Gruppledare 2012-02-23 – 2014-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 2010-10-12 – 2012-02-23
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Valberedningen

  • Ordförande 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Vice ordförande 2012-03-01 – 2014-09-29
  • Ledamot 2012-02-24 – 2012-02-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-14
  • Ledamot 2010-10-19 – 2012-02-23
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-03
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-03
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2013-09-17 – 2014-09-29
  • Suppleant 2012-10-04 – 2013-09-16
  • Suppleant 2012-02-24 – 2012-09-18
  • Näringsdepartementet

  • Närings- och innovationsminister 2014-10-03 – 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Teracom och marknäten

Svar på skriftlig fråga 2016/17:42 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2016/05960/SB Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:42 av Erik Ottoson (M) Teracom och marknätet Erik Ottoson har frågat bostads- och digitaliseringsministern om han och regeringen avser att följa Riksrevisionens rekommendationer avseende Teracom. Arbetet

Svarsdatum: 2016-10-04 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:42 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 39 kB)

Fler företag i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1554 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr 2016/ 05503/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1554 av Margareta Cederfeldt (M) Fler företag i Sverige Margareta Cederfeldt har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag är beredd att vidta för att öka lönsamheten i svenska företag i syfte att

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1554 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 34 kB)

Nord Stream 2

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1552 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2016/050606/FÖF Näringsdepartementet Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas senast den 15 september 2016 Svar på fråga 2015/16:1552 av Jonas Jocobsson Gjörtler (M) Nord Stream 2 Jonas Jacobsson Gjörtler (M) har frågat miljöminister Karolina Skog (MP) på vilket sätt ministern avser att agera för att förebygga,

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1552 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)