Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Maryam Yazdanfar(S)

Maryam Yazdanfar (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län
Titel Journalist
Född år 1980

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2013-04-14

  • Pär Nuder

  • Statsrådsersättare 2006-05-31 – 2006-08-31
  • Riksdagsledamot

  • 2011-08-02 – 2013-04-14
  • 2010-10-04 – 2011-02-28
  • 2010-03-02 – 2010-10-04
  • 2009-02-02 – 2009-11-01
  • 2006-10-02 – 2008-12-13
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2011-03-01 – 2011-08-01
  • 2009-11-02 – 2010-03-01
  • 2008-12-14 – 2009-02-01
  • Mikael Damberg

  • Ersättare 2004-06-15 – 2004-08-15
  • Ersättare 2004-04-05 – 2004-04-14
  • Cinnika Beiming

  • Ersättare 2006-01-01 – 2006-05-30
  • Civilutskottet

  • Ledamot 2011-03-03 – 2011-04-12
  • Ordförande 2010-10-12 – 2011-03-02
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2011-08-25 – 2013-04-14
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2004-06-19 – 2004-08-15
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2006-05-31 – 2006-08-31
  • Suppleant 2006-01-01 – 2006-05-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Deputerad 2008-01-29 – 2008-05-07
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-12
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 – 2013-04-14
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 2007-04-16 – 2010-10-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen S6000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vad som bör beaktas


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner S4002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Att arbeta kvällar, helger


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning S4003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Nedsättningen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)