Maryam Yazdanfar(S)

Maryam Yazdanfar (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län
Titel Journalist
Född år 1980

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2013-04-14
  • Pär Nuder

  • Statsrådsersättare 2006-05-31 - 2006-08-31
  • Riksdagsledamot

  • 2011-08-02 - 2013-04-14
  • 2010-10-04 - 2011-02-28
  • 2010-03-02 - 2010-10-04
  • 2009-02-02 - 2009-11-01
  • 2006-10-02 - 2008-12-13
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2011-03-01 - 2011-08-01
  • 2009-11-02 - 2010-03-01
  • 2008-12-14 - 2009-02-01
  • Mikael Damberg

  • Ersättare 2004-06-15 - 2004-08-15
  • Ersättare 2004-04-05 - 2004-04-14
  • Cinnika Beiming

  • Ersättare 2006-01-01 - 2006-05-30
  • Civilutskottet

  • Ledamot 2011-03-03 - 2011-04-12
  • Ordförande 2010-10-12 - 2011-03-02
  • Ledamot 2010-10-12 - 2010-10-12
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2011-08-25 - 2013-04-14
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2004-06-19 - 2004-08-15
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2006-05-31 - 2006-08-31
  • Suppleant 2006-01-01 - 2006-05-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Deputerad 2008-01-29 - 2008-05-07
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2006-10-10 - 2010-10-12
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 - 2013-04-14
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 2007-04-16 - 2010-10-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen S6000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vad som bör beaktas


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner S4002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Att arbeta kvällar, helger


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning S4003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Nedsättningen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)