Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Maria Hassan(S)

Maria Hassan (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun
Titel historiker
Född år 1952

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Lagutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 

Demokratiseringsprocessen i Uzbekistan

Skriftlig fråga 2005/06:1642 av Hassan, Maria (s)

den 17 maj Fråga 2005/06:1642 av Maria Hassan (s) till utrikesminister Jan Eliasson (s) Demokratiseringsprocessen i Uzbekistan Den 13 maj var årsdagen sedan den repressiva regimen i Uzbekistan använde våld för att slå ned civila demonstranter i Andizjan som krävde demokratiska förändringar.

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Socialt utsatta flickor

Skriftlig fråga 2005/06:1610 av Hassan, Maria (s)

den 15 maj Fråga 2005/06:1610 av Maria Hassan (s) till statsrådet Morgan Johansson (s) Socialt utsatta flickor Många undersökningar pekar på att flickor och unga kvinnor mår allt sämre. Samtidigt visar studier att de får vänta betydligt längre på hjälp från samhället än pojkar i samma

Inlämnad: 2006-05-15 Besvarare: Morgan Johansson (S)

med anledning av prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att kravet i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. på att Konsumentombudsmannen, tillika Konsumentverkets general­direktör, skall vara jurist skall tas bort. Motivering Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 förslag): , 1 bifall

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v) (doc, 48 kB)