Maria Andersson Willner(S)

Maria Andersson Willner (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Västra Götalands läns norra, plats 303
Född år 1978
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864845
E-post maria.willner[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 2015-10-01 - 2018-09-24
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

  • Suppleant 2014-10-28 - 2018-10-28
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2015-10-01
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Deputerad 2016-04-12 - 2016-05-25
  • Deputerad 2015-11-17 - 2015-12-16

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

FN:s rasdiskrimineringskonvention

Motion 2016/17:640 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:640 av Paula Holmqvist m.fl. (S) FN:s rasdiskrimineringskonvention Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om FN:s rasdiskrimineringskonvention och tillkännager detta för regeringen. Motivering FN:s rasdiskrimineringskonvention (CERD)

2016-09-30

Motion 2016/17:640 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (docx, 74 kB) Motion 2016/17:640 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Västsveriges infrastruktur

Motion 2015/16:1430 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1430 av Monica Green m.fl. (S) Västsveriges infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2015/16:1430 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:1430 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Samlat grepp mot barnfattigdomen

Motion 2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Samlat grepp mot barnfattigdomen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan mot barnfattigdom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Samarbetsregeringen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 74 kB)