Maria Abrahamsson(M)

Maria Abrahamsson (M)

Parti Moderaterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 206
Titel Jurist
Född år 1963
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7866418
E-post maria.abrahamsson[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2015-12-10 - 2018-09-24
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2014-10-15 - 2018-09-24
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Civilutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 - 2011-09-29
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2015-12-10
  • Ledamot 2011-09-30 - 2014-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2014-10-14 - 2014-10-14
  • Domarnämnden

  • Ledamot 2011-01-01 - 2015-01-01

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) Med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa motsvarande regler angående bef olkningens


Utskottsberedning: 2015/16:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Samdistribution av post och tidningar

Skriftlig fråga 2015/16:540 av Maria Abrahamsson (M)

Fråga 2015/16:540 Samdistribution av post och tidningar av Maria Abrahamsson (M) till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) Konstitutionsutskottet behandlade våren 2015 proposition 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen . I följdmotion 2014/15:3067 (M, C, FP, KD) krävdes bland annat förnyad försöksverksamhet med samdistribution

Inlämnad: 2015-12-18 Svarsdatum: 2016-01-04 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:540 av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 92 kB)

Allmänpreventionens betydelse för domstolarnas rättstillämpning

Skriftlig fråga 2015/16:539 av Maria Abrahamsson (M)

Fråga 2015/16:539 Allmänpreventionens betydelse för domstolarnas rättstillämpning av Maria Abrahamsson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I slutet av 1980-talet ändrades brottsbalken på så vis att domstolarna vid val av brottspåföljd inte längre skulle ta hänsyn till om straffet kunde

Inlämnad: 2015-12-17 Svarsdatum: 2016-01-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:539 av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 80 kB)