Margareta Gard (M)

Margareta Gard (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Född år 1928

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 1994-10-03
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1991-02-11 – 1994-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Regional kollektivtrafik

Motion 1993/94:T902 av Margareta Gard och Mona Saint Cyr (m)

Motion till riksdagen 1993/94:T902 av Margareta Gard och Mona Saint Cyr m Regional kollektivtrafik I lagen om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik betänkande TU 1977/78:28 stadgas att huvudman är landstinget och kommunerna i länet gemensamtVidare stadgas att Om inte annat följer av 2 eller 3 skall landstinget


Utskottsberedning: -1993/94:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Jordförvärvslagen

Motion 1993/94:Bo407 av Margareta Gard (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo407 av Margareta Gard m Jordförvärvslagen Riksdagen fastslog i betänkandet 1990/91:JoU26 att jordförvärvslagen 1979:230 inte varit något effektivt instrument för att nå uppställda mål inom jordbrukspolitiken. Vidare anfördes att regler som begränsar lantbrukarnas frihet vid överlåtelse


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Byggande av Bergslagsdiagonalen

Motion 1992/93:T344 av Margareta Gard (m)

Motion till riksdagen 1992/93:T344 av Margareta Gard m Byggande av Bergslagsdiagonalen I dagens riksvägsnät betonas i hög grad relationerna med Stockholm. Avsaknaden av en diagonal vägförbindelse mellan Norrlandskusten och Västsverige är kännbar, framför allt för Bergslagen men även för Hälsingland och Norrlands kustland.


Utskottsberedning: -1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.