Maj-Britt Wallhorn (KD)

Maj-Britt Wallhorn (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Född år 1926

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1999-10-15

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1998-10-05 – 1999-10-15
    • Socialutskottet

    • Suppleant 1998-10-13 – 1999-10-15

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1999/2000:65 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, SESAM-projektet

Motion 1999/2000:Kr6 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr6 av Davidson, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:65 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, SESAM-projektet 1 Inledning och bakgrund Riksdagen anslog våren 1995 sammanlagt 235 miljoner kronor som en engångsinsats för sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet. Projektet


Utskottsberedning: --1999/2000:KrU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem

Motion 1999/2000:Ub9 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub9 av Wälivaara, Erling kd med anledning av prop. 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem Inledning Under flera år har vi debatterat det nuvarande studiemedelssystemet och krävt förändringar. Att en proposition äntligen föreläggs riksdagen är därför positivt, men dessvärre


Utskottsberedning: ---------------1999/2000:UbU7
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1999/2000:4 Vilande förtidspension

Motion 1999/2000:Sf5 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf5 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:4 Vilande förtidspension Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en försäkrad som uppburit förtidspension under minst ett år skall kunna få behålla förtidspensionen under högst tre månader under en


Utskottsberedning: ---1999/2000:SfU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.