Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Magnus Oscarsson(KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Östergötlands län, plats 119
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864223
E-post magnus.oscarsson[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2015-11-18 – 2018-09-24
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2015-11-18 – 2018-09-24
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2014-10-14 –

  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 – 2015-11-18

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Lantbrukarnas regelbörda

Interpellation 2016/17:87 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:87 Lantbrukarnas regelbörda av Magnus Oscarsson (KD) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Det svenska jordbruket är troligtvis det mest ambitiösa i världen när det gäller att ta ansvar för miljö, djurskydd, hälsa och kvalitet. Detta ska vi vara stolta över. Men om regelbördan blir för betungande

Inlämnad: 2016-10-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:87 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB)

Indragen julpyntning i mindre orter

Skriftlig fråga 2016/17:231 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2016/17:231 Indragen julpyntning i mindre orter av Magnus Oscarsson (KD) till Statsrådet Anna Johansson (S) I många mindre tätorter utgörs huvudgatan av en allmän väg som Trafikverket ansvarar för. Trafikverket har nu börjat ”se över” sin användning av de lyktstolpar som finns längs de allmänna vägarna. Detta

Inlämnad: 2016-10-26 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:231 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 76 kB)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: SfU SoU 2016/17:UbU1

Motion 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) (docx, 130 kB) Motion 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) (pdf, 248 kB)