Linda Snecker(V)

Linda Snecker (V)

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Östergötlands län, plats 149
Född år 1983
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post linda.snecker[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2016-01-05 - 2018-09-24
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Riksdagsledamot

  • 2015-06-22 - 2015-08-02
  • 2014-09-29 - 2015-04-06
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2015-08-03 - 2016-01-04
  • 2015-04-07 - 2015-06-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

Motion 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) med anledning av prop. 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att


Utskottsberedning: 2015/16:CU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 70 kB)

Doktoranders villkor

Skriftlig fråga 2015/16:1244 av Linda Snecker (V)

Fråga 2015/16:1244 Doktoranders villkor av Linda Snecker (V) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Doktoranders villkor när det gäller finansiering är vitt skilda. Vissa finansieras under hela forskningstiden av lärosätet, andra via externa forskningsmedel eller stipendier. Somliga lärosäten anser sig

Inlämnad: 2016-05-19 Svarsdatum: 2016-05-25 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1244 av Linda Snecker (V) (pdf, 76 kB)

Kostnader vid forskningsfinansiering

Skriftlig fråga 2015/16:1151 av Linda Snecker (V)

Fråga 2015/16:1151 Kostnader vid forskningsfinansiering av Linda Snecker (V) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Att ansöka om externa forskningsmedel är en alltför komplicerad historia. Forskaren ska ta hänsyn inte bara till sitt eget forskningsområde utan även till direkta kostnader och eventuella krav

Inlämnad: 2016-04-26 Svarsdatum: 2016-05-04 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1151 av Linda Snecker (V) (pdf, 78 kB)