Lennart Pettersson (S)

Lennart Pettersson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel civilekonom
Född år 1936

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-09-30
    • Näringsutskottet

    • Ordförande 1988-10-11 – 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

Motion 1990/91:Jo69 av Lennart Pettersson (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Jo69 av Lennart Pettersson s med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö I miljöpropositionen framförs en lång rad argument för nödvändigheten av att minska de skadliga avgasutsläppen från trafiken. Det framgår av propositionen att hittills vidtagna åtgärder varit framgångsrika,


Utskottsberedning: -1990/91:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Inspektionsrätt i fråga om främmande örlogsfartyg

Motion 1990/91:U421 av Stig Gustafsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:U421 av Stig Gustafsson m.fl. s Inspektionsrätt i fråga om främmande örlogsfartyg I samband med att främmande örlogsfartyg besöker svenska hamnar har frågan om garantier för kärnvapenfrihet tagits upp till behandling i riksdagen vid flera tillfällen. Motsvarande frågor har även aktualiserats


Utskottsberedning: -1990/91:UU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Tidigare kontrollbesiktning av tunga fordon

Motion 1990/91:T436 av Lennart Pettersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:T436 av Lennart Pettersson m.fl. s Tidigare kontrollbesiktning av tunga fordon De tunga fordonen innebär genom sin storlek och tyngd särskilt stora risker. De har långa årliga körsträckor vilket innebär hög exponering i trafiken. Vid olyckor med tunga fordon inblandade blir följderna


Utskottsberedning: -1990/91:TU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.