Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lennart Levi (C)

Lennart Levi (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Stockholms län
Titel Professor emeritus, med.dr
Född år 1930

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-04

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2006-10-02 – 2010-10-04
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 21 januari 2010 Frågestund
Interpellationsdebatt 2008/09:588 av Levi, Lennart (c) 3 september 2009 Extern utredning av framtida välfärdsstatistik
Debatt om förslag 2008/09:AU9 20 maj 2009 Ändringar i arbetsmiljölagen m.m.
Interpellationsdebatt 2007/08:187 av Levi, Lennart (c) 30 november 2007 Regleringsbrev till SCB och ULF

Rätt till sjukvård även för asylsökande, gömda och papperslösa

Motion 2009/10:Sf377 av Lennart Levi (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf377 av Lennart Levi c Rätt till sjukvård även för asylsökande, gömda och papperslösa c358 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätt till god vård på lika villkor för asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sf377 av Lennart Levi (c) (doc, 45 kB)

Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält

Motion 2009/10:Fö215 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö215 av Kenneth Johansson m.fl. c Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält c465 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera den nationella forskningen om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö215 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 39 kB)

Extern utredning av framtida välfärdsstatistik

Interpellation 2008/09:588 av Levi, Lennart (c)

den 19 augusti Interpellation 2008/09:588 Extern utredning av framtida välfärdsstatistik av Lennart Levi c till finansminister Anders Borg m I min fråga i kammaren den 30 november 2006 och i min tidigare interpellation till finansminister Anders Borg 2007/08:187 framhöll jag att vårt land kan vara stolt över Statistiska

Inlämnad: 2009-08-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Extern utredning av framtida välfärdsstatistik

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.