Lennart Fridén (M)

Lennart Fridén (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel fil.mag.
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2011-04-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Valprövningsnämnden

  • Ledamot 2007-01-18 – 2011-04-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1998-10-21 – 2002-12-18

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1992/93:244 Styrnings- och samarbetsformer i biståndet

Motion 1992/93:U22 av Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 1992/93:U22 av Lennart Fridén m med anledning av prop. 1992/93:244 Styrnings- och samarbetsformer i biståndet I proposition 1992/93:244 beträffande styrnings- och samarbetsformer i biståndet föreslås att anslagsstrukturen skall förändras, att en ny modell för samarbetet med de större mottagarländerna


Utskottsberedning: -1992/93:UU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Dyslexi

Motion 1992/93:Ub471 av Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub471 av Lennart Fridén m Dyslexi När en person har en läs- och skrivförmåga som ligger avsevärt under den nivå som hans förståndsmässiga eller intellektuella nivå skulle medge,har han läs- och skrivsvårigheter. Citat från Handikapp vad är detutgiven av Statens Handikappråd.Upp emot 8


Utskottsberedning: --1992/93:UbU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Tjänstledigheten för lärare vid utlandstjänst

Motion 1992/93:Ub436 av Kent Olsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub436 av Kent Olsson m.fl. m Tjänstledigheten för lärare vid utlandstjänst 1990-talet blir troligen internationaliseringens årtionde. En stor grupp svenskar kommer att arbeta i andra länder betydligt fler än alla de som nu arbetar utomlands. Svenska företag utomlands och dotterbolag till


Utskottsberedning: -1992/93:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.