Lars Tysklind(L)

Lars Tysklind (L)

Parti Liberalerna
Valkrets Västra Götalands läns västra, plats 40
Titel Distriktstandläkare
Född år 1953
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864570
E-post lars.tysklind[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Liberalerna

  • Kvittningsman 2015-11-24 - 2018-10-07
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 2015-03-06 - 2018-09-24
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2014-11-05 - 2018-09-24
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2015-03-06 - 2018-09-24
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2016-03-15 - 2018-09-24
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2014-11-05 - 2018-09-24
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 2015-10-01 - 2016-10-30
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2006-10-02 - 2010-10-04
  • 2002-09-30 - 2006-10-02
  • Folkpartiet liberalerna

  • Kvittningsman 2014-09-29 - 2015-11-24
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2014-11-05 - 2016-03-15
  • Suppleant 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Ledamot 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2015-03-05
  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Suppleant 2006-10-10 - 2007-10-03
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2012-10-01 - 2014-09-29
  • Suppleant 2004-12-16 - 2005-01-17
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2015-03-05
  • Suppleant 2010-10-19 - 2014-09-29
  • Suppleant 2006-10-24 - 2010-10-04
  • Suppleant 2006-03-10 - 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2012-05-03 - 2014-09-29
  • Suppleant 2010-10-19 - 2012-05-02
  • Suppleant 2007-10-04 - 2010-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2014-11-05 - 2015-04-22
  • Bostadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 - 2006-10-02
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 - 2006-10-02
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2006-10-24 - 2010-10-12
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 2014-10-07 - 2015-10-01
  • Valberedningen

  • Suppleant 2010-10-04 - 2014-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Flyttning av skeppsvrak och ägarlösa båtar

Skriftlig fråga 2015/16:1303 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2015/16:1303 Flyttning av skeppsvrak och ägarlösa båtar av Lars Tysklind (L) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Regeringen uppdrog den 1 november 2007 åt Statskontoret att utreda och lämna förslag på vem som bör ha rätt eller skyldighet att omhänderta, sanera och flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Statskontoret

Inlämnad: 2016-05-30 Svarsdatum: 2016-06-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1303 av Lars Tysklind (L) (pdf, 81 kB)

med anledning av prop. 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser

Motion 2015/16:3400 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3400 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras tre år efter tillträdet, för att


Utskottsberedning: 2015/16:MJU21

Motion 2015/16:3400 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3400 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 74 kB)

Ökad konkurrenskraft genom livsmedelsstrategin

Interpellation 2015/16:524 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2015/16:524 Ökad konkurrenskraft genom livsmedelsstrategin av Staffan Danielsson (C) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Jordbruk och livsmedelsproduktion är en ursprunglig basnäring som i världen och Sverige också kommer att vara en framtidsnäring och vars produktion behöver stadigt öka i takt med

Inlämnad: 2016-03-30 Svarsdatum: 2016-04-15 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:524 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 116 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad konkurrenskraft genom livsmedelsstrategin