Lars Svensson (S)

Lars Svensson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel kontorsföreståndare
Född år 1925

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1981-10-06 – 1991-09-30
    • Försvarsutskottet

    • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1990/91:147 Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet

Motion 1990/91:N101 av Roland Sundgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:N101 av Roland Sundgren m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:147 Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet I propositionen föreslås en lagstiftning som innehåller ett straffsanktionerat förbud mot vissa former av samverkan mellan näringsidkare på livsmedelsområdet. Detta gäller bl.a.


Utskottsberedning: -1990/91:NU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Jo49 av Hans Gustafsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Jo49 av Hans Gustafsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Statliga fiskerilån Den svenska fiskeflottan har en hög medelålder och är i stort behov av förnyelse. Denna förnyelse är nödvändig för att det svenska fisket skall kunna hävda sig i en alltmer


Utskottsberedning: -1990/91:JoU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Kooperativ utveckling i Östeuropa

Motion 1990/91:U610 av Nils T Svensson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:U610 av Nils T Svensson m.fl s Kooperativ utveckling i Östeuropa Förändringen i Östeuropa från ett auktoritärt politiskt system med kommandoekonomi till demokrati och marknadsekonomi får stor betydelse också för övriga Europa. Kooperationen i Sverige och inom EG följer utvecklingen för


Utskottsberedning: --1990/91:UU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.