Katarina Köhler(S)

Katarina Köhler (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Västerbottens län, plats 79
Titel Folkhögskolelärare
Född år 1954
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7865642
E-post katarina.kohler[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2016-10-16 - 2018-09-24
  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Jamal Mouneimne 2015-10-29 - 2016-10-15 Sjukledighet
  • 2015-10-29 - 2016-10-15
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 2015-10-01 - 2018-09-24
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • OSSE-delegationen

  • Ledamot 2014-10-14 - 2018-10-14
  • Ibrahim Baylan

  • Ersättare 2007-09-01 - 2007-12-31
  • Statsrådsersättare 2006-10-02 - 2006-10-06
  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2015-10-28
  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Civilutskottet

  • Ledamot 2012-03-23 - 2014-09-29
  • Suppleant 2010-10-12 - 2012-03-22
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 - 2015-10-01
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2007-09-01 - 2007-09-25
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2011-05-13 - 2014-09-29
  • Suppleant 2007-10-02 - 2007-12-31
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2015-04-14 - 2015-06-16
  • Suppleant 2014-11-20 - 2014-12-17
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2013-09-17 - 2014-09-29
  • Suppleant 2012-10-25 - 2013-09-16

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Rättshjälp vid skadereglering

Motion 2015/16:2143 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2143 av Veronica Lindholm m.fl. (S) Rättshjälp vid skadereglering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det görs en uppföljning av de beskrivna förhållandena som ger underlag för att bedöma om nuvarande regler


Utskottsberedning: 2015/16:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2143 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2143 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Omdragning av E4:an

Motion 2015/16:1022 av Kristina Nilsson och Katarina Köhler (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1022 av Kristina Nilsson och Katarina Köhler (båda S) Omdragning av E4:an Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en omdragning av E4:an genom Västerbottens och Västernorrlands


Utskottsberedning: TU

Motion 2015/16:1022 av Kristina Nilsson och Katarina Köhler (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1022 av Kristina Nilsson och Katarina Köhler (båda S) (pdf, 65 kB)

Migrationsverkets definition av "kärnfamilj" och "anhörig"

Motion 2015/16:557 av Katarina Köhler och Veronica Lindholm (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:557 av Katarina Köhler och Veronica Lindholm (båda S) Migrationsverkets definition av kärnfamilj och anhörig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av begreppen kärnfamilj och nära anhörig inom Migrationsverket och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:557 av Katarina Köhler och Veronica Lindholm (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:557 av Katarina Köhler och Veronica Lindholm (båda S) (pdf, 64 kB)