Karl Sigfrid(M)

Karl Sigfrid (M)

Parti Moderaterna
Valkrets Stockholms län
Titel civilekonom/ek.kand.
Född år 1977

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2006-10-02 - 2010-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Suppleant 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Suppleant 2007-03-29 - 2009-05-06
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Suppleant 2006-10-10 - 2010-10-12

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD) med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse -M9999 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta JO:s ställning som extraordinärt tillsynsorgan


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): , 1 bifall

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 50 kB)

Moderniserad privatkopieringsersättning

Motion 2011/12:N390 av Karl Sigfrid (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N390 av Karl Sigfrid (M) Moderniserad privatkopieringsersättning M0706 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för en moderniserad privatkopieringsersättning i enlighet med motionen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2011/12:NU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2011/12:N390 av Karl Sigfrid (M) (doc, 50 kB)

Behovet av budgetrestriktivitet och säkerhet vid nödlån

Motion 2011/12:Fi286 av Karl Sigfrid (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi286 av Karl Sigfrid (M) Behovet av budgetrestriktivitet och säkerhet vid nödlån M0708 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av budgetrestriktivitet och säkerhet vid nödlån. Motivering Den innevarande


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2011/12:Fi286 av Karl Sigfrid (M) (doc, 48 kB)