Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Karl Sigfrid(M)

Karl Sigfrid (M)

Parti Moderaterna
Valkrets Stockholms län
Titel civilekonom/ek.kand.
Född år 1977

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29

  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 – 2014-09-29
  • 2006-10-02 – 2010-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Suppleant 2007-03-29 – 2009-05-06
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-12

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD) med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse -M9999 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta JO:s ställning som extraordinärt tillsynsorgan


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): , 1 bifall

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 50 kB)

Moderniserad privatkopieringsersättning

Motion 2011/12:N390 av Karl Sigfrid (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N390 av Karl Sigfrid (M) Moderniserad privatkopieringsersättning M0706 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för en moderniserad privatkopieringsersättning i enlighet med motionen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2011/12:NU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2011/12:N390 av Karl Sigfrid (M) (doc, 50 kB)

Behovet av budgetrestriktivitet och säkerhet vid nödlån

Motion 2011/12:Fi286 av Karl Sigfrid (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi286 av Karl Sigfrid (M) Behovet av budgetrestriktivitet och säkerhet vid nödlån M0708 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av budgetrestriktivitet och säkerhet vid nödlån. Motivering Den innevarande


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2011/12:Fi286 av Karl Sigfrid (M) (doc, 48 kB)