Karin Nilsson(C)

Karin Nilsson (C)

Parti Centerpartiet
Valkrets Kronobergs län
Född år 1956

Aktuella uppdrag

  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 2014-10-14 - 2018-10-14
  • Eskil Erlandsson

  • Statsrådsersättare 2014-09-29 - 2014-10-03
  • Statsrådsersättare 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Statsrådsersättare 2006-10-06 - 2010-10-04
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Ledamot 2009-09-24 - 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-10 - 2009-09-24
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2012-09-06 - 2014-09-29
  • Suppleant 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2010-10-19 - 2014-09-29
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Deputerad 2008-01-29 - 2008-05-07
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2008-10-01 - 2010-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Indexera avgiftstaket för maxtaxan i barnomsorgen

Motion 2014/15:10 av Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:10 av Karin Nilsson (C) Indexera avgiftstaket för maxtaxan i barnomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda nivån på avgiftstaket för maxtaxan i barnomsorgen och därefter fatta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2014/15:10 av Karin Nilsson (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:10 av Karin Nilsson (C) (pdf, 62 kB)

Aktiebolagslagen och bokföringslagen bör överordnas skatteförfarandelagen

Motion 2014/15:11 av Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:11 av Karin Nilsson (C) Aktiebolagslagen och bokföringslagen bör överordnas skatteförfarandelagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet för att stärka rättssäkerheten för


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:11 av Karin Nilsson (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:11 av Karin Nilsson (C) (pdf, 64 kB)

Beräkning av sjukersättning

Motion 2014/15:9 av Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:9 av Karin Nilsson (C) Beräkning av sjukersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för den sjukpenninggrundande inkomsten så att sjukersättningen baseras på den lönenivå som är aktuell för


Utskottsberedning: SfU

Motion 2014/15:9 av Karin Nilsson (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:9 av Karin Nilsson (C) (pdf, 64 kB)