Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Karin Nilsson (C)

Karin Nilsson (C)

Tillgänglig ersättare

Parti Centerpartiet
Valkrets Kronobergs län
Född år 1956

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2018-10-09

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2006-10-06 – 2014-10-03
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2009-09-24 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-10 – 2009-09-24
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2012-09-06 – 2014-09-29
  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Deputerad 2008-01-29 – 2008-05-07
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2008-10-01 – 2010-10-04
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 2014-10-14 – 2018-10-09

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Indexera avgiftstaket för maxtaxan i barnomsorgen

Motion 2014/15:10 av Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:10 av Karin Nilsson C Indexera avgiftstaket för maxtaxan i barnomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda nivån på avgiftstaket för maxtaxan i barnomsorgen och därefter fatta beslut om att


Utskottsberedning: 2014/15:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:10 av Karin Nilsson (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:10 av Karin Nilsson (C) (pdf, 62 kB)

Aktiebolagslagen och bokföringslagen bör överordnas skatteförfarandelagen

Motion 2014/15:11 av Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:11 av Karin Nilsson C Aktiebolagslagen och bokföringslagen bör överordnas skatteförfarandelagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet för att stärka rättssäkerheten för företagare genom


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:11 av Karin Nilsson (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:11 av Karin Nilsson (C) (pdf, 64 kB)

Beräkning av sjukersättning

Motion 2014/15:9 av Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:9 av Karin Nilsson C Beräkning av sjukersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för den sjukpenninggrundande inkomsten så att sjukersättningen baseras på den lönenivå som är aktuell för den sjuke då


Utskottsberedning: 2014/15:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:9 av Karin Nilsson (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:9 av Karin Nilsson (C) (pdf, 64 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.