Josefin Brink(V)

Josefin Brink (V)

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Titel Journalist/Informationssekreterare
Född år 1969

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29
  • Riksdagsledamot

  • 2013-05-01 - 2013-11-13
  • 2010-10-04 - 2013-02-12
  • 2006-10-02 - 2010-10-04
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2013-11-14 - 2014-09-29
  • 2013-02-13 - 2013-04-30
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Ledamot 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Valberedningen

  • Suppleant 2006-10-02 - 2010-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2013/14:26 Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Motion 2013/14:Sk1 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk1 av Jacob Johnson m.fl. (V) med anledning av prop. 2013/14:26 Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden V010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:26 Förändringar av trängselskatten


Utskottsberedning: 2013/14:SkU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag

Motion 2013/14:Sk1 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 58 kB)

med anledning av prop. 2013/14:4 Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen

Motion 2013/14:Sf1 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf1 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) med anledning av prop. 2013/14:4 Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen V005 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i 12 kap. 12 § socialförsäkringsbalken om att föräldrapenning


Utskottsberedning: 2013/14:SfU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf1 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Pensionssystemet

Motion 2013/14:Sf269 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf269 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Pensionssystemet V215 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Ett rättvist pensionssystem 2 4 Brister i nuvarande pensionssystem 3 5 Sparande och investeringar 4 6 Pensionssystemet är felkonstruerat 5 6.1 Buffertfond


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag

Motion 2013/14:Sf269 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 77 kB)