Ingrid Burman (V)

Ingrid Burman (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Uppsala län
Titel ombudsman
Född år 1952

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2005-03-07 – 2006-10-02
  • Ledig 2005-02-02 – 2005-03-06
  • Ordinarie 1994-10-03 – 2005-02-01
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1989-11-10 – 1989-12-15
  • Socialutskottet

  • Ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1997-09-23 – 1998-10-04
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1989-11-10 – 1989-12-15
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-10-10
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1997-09-23
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Ordförande 2006-02-09 – 2006-04-26
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Suppleant 2000-07-01 – 2002-10-08
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2005/06:SoU31 31 maj 2006 Socialtjänst (förnyad behandling)
Debatt om förslag 2005/06:SoU26 29 maj 2006 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre
Debatt om förslag 2005/06:SoU23 4 maj 2006 Rikssjukvård
Debatt om förslag 2005/06:FöU12 4 maj 2006 Naturkatastrofer, m.m.

med anledning av prop. 2005/06:161 Sekretessfrågor – Skyddade adresser, m.m.

Motion 2005/06:K24 av Ingrid Burman och Elina Linna (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till ändring i 14 kap. 2 sekretesslagen 1980:100Motivering Sekretesslagens betydelse inom hälso- och sjukvården är grundläggande för patientens trygghet i relation till hälso- och sjukvårdspersonalen. Det som avhandlas i relationen mellan vårdare och patienten är ofta


Utskottsberedning: 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K24 av Ingrid Burman och Elina Linna (v) (doc, 42 kB)

med anledning av prop. 2005/06:73 Nationell samordning av rikssjukvården

Motion 2005/06:So24 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 9 a 4 stycket hälso- och sjukvårdslagen enligt följande lydelse: Socialstyrelsen skall utse en nämnd som beslutar om vilka verksamheter som skall utgöra rikssjukvård och beslutar om tillstånd att bedriva rikssjukvård. Nämnden skall även fullgöra andra rådgivande


Utskottsberedning: 2005/06:SoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So24 av Ingrid Burman m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Riskbruksprojektet

Skriftlig fråga 2005/06:626 av Burman, Ingrid (v)

den 14 december Fråga 2005/06:626 av Ingrid Burman v till statsrådet Morgan Johansson s Riskbruksprojektet Riskbruksprojektet arbetar med utbildning av primärvårdens personal i alkoholpreventivt arbete. Alkoholpreventivt arbete är en av de viktigaste folkhälsofrågorna enligt den nationella handlingsplanen. Projektet

Inlämnad: 2005-12-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.