Inger Gustafsson (FP)

Inger Gustafsson (FP)

Tidigare ersättare

Valkrets Jönköpings län
Titel utbildn.samordnare
Född år 1948

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 2006-02-28

    • Riksdagsledamot

    • Ersättare 2005-12-01 – 2006-02-28
    • Konstitutionsutskottet

    • Suppleant 2005-12-01 – 2006-02-28

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2005/06:KU25 23 februari 2006 Regional demokrati
Debatt om förslag 2005/06:KU16 16 februari 2006 Säkerhetsskydd m.m.
Debatt om förslag 2005/06:KU15 16 februari 2006 Författningsfrågor

Föreskrifter om behandling av personuppgifter

Skriftlig fråga 2005/06:1012 av Gustafsson, Inger (fp)

den 15 februari Fråga 2005/06:1012 av Inger Gustafsson fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Föreskrifter om behandling av personuppgifter Kommunerna har en skyldighet att hålla sig informerade om hur de ungdomar, som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta.skollagen 1 kap. 18 Skollagen säger

Inlämnad: 2006-02-15 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

med anledning av framst. 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid

Motion 2005/06:K9 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, i enlighet med vad i motionen anförs, om ändringar i riksdagsordningen och regeringsformen för att ge möjligheter för de svenska Europaparlamentarikerna att delta i särskilt anordnade debatter i den svenska riksdagen. Riksdagen beslutar, i enlighet med vad i motionen anförs,


Utskottsberedning: 2005/06:KU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K9 av Helena Bargholtz m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

med anledning av prop. 2005/06:55 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

Motion 2005/06:K3 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning som skall se över möjligheten att inrätta en verkligt oberoende kommunal revision med Riksrevisionen som förebild. Motivering Revisionen i landets kommuner måste förnyas och förändras. Kommunerna


Utskottsberedning: 2005/06:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:K3 av Helena Bargholtz m.fl. (fp) (doc, 40 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.